Aanmelden

Belangstellende van een reis
Je kunt je altijd vrijblijvend aanmelden als belangstellende: wij houden je dan op de hoogte over de reis en sturen je een flyer op het moment dat deze beschikbaar is. Heb je belangstelling om mee te gaan. Laat dan je naam noteren als belangstellende. Wij houden je plek twee weken vrij. In die tijd kun je vrij vragen van je werk.Je ontvangt een uitgebreide reisbeschrijving met foto's. Ook sturen we je het opgaveformulier toe. Zodra deze door ons is ontvangen én een 1e betaling is gedaan, ben je officieel deelnemer van de reis.
Deelnemer
Zodra het opgaveformulier én de 1e betaling door ons zijn ontvangen sturen wij je een bevestiging dat je mee kan.
DUS:
  • WIL JE MEE?
  • GEEF JE HIERONDER OP ALS BELANGSTELLENDE OF DEELNEMER
  • WIJ HOUDEN 2 WEKEN DE PLEK VOOR JE VRIJ
  • VUL ONDERSTAAND OPGAVEFORMULIER IN EN MAAK 1e BETALING OVER
  • WIJ STUREN EEN BEVESTIGING DAT JE MEE KAN
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.