Privacy verklaring Country Life Tours

CountryLifeTours is gevestigd te Wilp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08164854
Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens  CountryLifeTours verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS.

1.1 CountryLifeTours  verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u: 
       - zich inschrijft / aanmeldt als deelnemer aan een van onze reizen; 
       - een product of dienst afneemt bij CountryLifeTours (zoals nieuwsbrieven, een bestelling/aanmelding doet of deelneemt aan cursussen 
         of evenementen e.d.); 
       - contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op onze website, telefonisch e.d.).


1.2 U kunt contact opnemen met CountryLifeTours per e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor: 

      - meer informatie over de wijze waarop de CountryLifeTours persoonsgegevens verwerkt; 
      - vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 
      - inzage in de persoonsgegevens die de CountryLifeTours met betrekking tot u verwerkt; 
      - bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Country Life Tours.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met CountryLifeTours per e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor: meer informatie over de wijze waarop de CountryLifeTours persoonsgegevens verwerkt; 
vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 
inzage in de persoonsgegevens die de CountryLifeTours met betrekking tot u verwerkt; 
bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de CountryLifeTours.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

CountryLifeTours zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze  privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is. CountryLifeTours treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

CountryLifeTours verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of CountryLifeTours daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. 


CountryLifeTours, augustus 2020.